Zoek vacatures


CV Database

Meld je aan of log in en plaats je CV in onze Database.
Zo kunnen werkgevers in de beveiliging je benaderen.

Introductie LNG levert miljarden op

De invoering van vloeibaar aardgas (LNG) als alternatieve, schonere brandstof voor wegtransport, binnen- en kustvaart kan tot 2030 leiden tot 2,7 miljard euro extra economische groei en 8000 arbeidsjaren.

Dat stelt het Nationaal LNG Platform op basis van een onderzoek van het bureau PwC dat in het kader van de ‘Green Deal Rijn en Wadden' werd gedaan in opdracht van Economische Zaken. De Green Deal is een samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, gericht op groene groei. Het Nationaal LNG Platform bekeek de oogst. Er zit vaart in de ontwikkeling. Een jaar na de start van de Green Deal zijn zeven LNG-stations operationeel, 100 LNG-trucks op de weg, twee LNG-binnenvaartschepen in de vaart en één LNG-tanker.

‘Er liggen enorme kansen', zegt voorzitter Ger van Tongeren van het Nationaal LNG Platform. ‘Om die te verzilveren, moeten vraag en aanbod in samenhang worden ontwikkeld en zijn substantiële investeringen nodig. Het gaat daarbij om een gehele keten: LNG wordt per schip in aangevoerd bij de Gate-terminal op de Maasvlakte, wordt daar via een kleinere terminal overgepompt naar tankauto's of bunkerschepen, die vervolgens de LNG naar tankstations of bunkerstations brengen, waar vrachtwagens en schepen kunnen tanken.'

De transportsector krijgt met ingang van 2014 (wegtransport) en 2015 (kustvaart) te maken met verscherpte regelgeving die aanzienlijk lagere emissies moet opleveren. LNG heeft de potentie om schoner en stiller te zijn dan andere brandstoffen.

Het Nationaal LNG Platform verbindt bedrijven en overheden, die werken aan de introductie van vloeibaar aardgas in Nederland. Doel is om in 2015 tenminste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden of varen.

 

Bron: schuttevaer.nl