Zoek vacatures


CNC Frezer Machinebouw

Titel: CNC Frezer Machinebouw
Werkgever: JOB Personeelsmakelaar
Plaats: Omgeving Den Bosch
Provincie: Noord-Brabant

Reageer op deze vacature
Het zelfstandig programmeren en produceren van uiteenlopende producten aan de hand van productie opdrachten, bijbehorende tekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Deze producten worden zelfstandig gecontroleerd en de kwaliteit hiervan gerapporteerd. Bij de werkzaamheden dienen de productiemiddelen efficiënt en volgens de geëigende technieken te worden ingezet.


De CNC frezer werkt in het team CNC frezers en samen met de CAD CAM programmeur en kwaliteit controleur. De CNC frezer rapporteert direct aan de teamleider verspaning.


De CNC frezer produceert uiteenlopende producten met de 3- en 5-assige CNC freesmachines. De CNC frezer werkt binnen het team zelfstandig door het vanaf tekening programmeren in Heidenhain 530i of met het opstarten van een programma dat door onze CAD CAM programmeur is gemaakt. Naast het programmeren moet de CNC frezer zelfstandig de machines opstarten, in- en omstellen en beheren.

Organisatorische activiteiten
- Voorbereiden van (CNC)programma’s, gereedschappen en mallen om de machine zo efficiënt mogelijk te laten produceren en zoveel mogelijk spiluren te kunnen laten maken.
- Schrijven van programma’s voor de CNC-machines in Heidenhain.
- Het maken van mallen (productiegereedschappen) om efficiënt te kunnen produceren.
- Het samenwerken binnen de groep CNC frezers met als doel de CNC freesmachines optimaal in te zetten.

Operationele activiteiten en werkzaamheden
- Het instellen van de CNC-freesmachine (zowel 3-assig als 5-assig)
- Het zelfstandig, aan de hand van de opdracht en producttekening, de werkmethode en bewerkingsvolgorde vaststellen.
- Het controleren van de werkopdracht, producttekening, materialen en gereedschappen op juistheid en volledigheid. Afwijkingen worden gemeld bij teamleider verspaning.
- Het bepalen van de gereedschapskeuze aan de hand van de geometrische kenmerken van het product.
- Het controleren tijdens het proces van het product en vaststellen of deze voldoet aan de gestelde tekeningseisen en/of werkopdracht.
- Het registreren van maat- en product afwijkingen.
- Het zorg dragen voor het dagelijks onderhoud van de productiemiddelen, volgens de voorschriften van de machineleverancier.
- Het opstarten van programma’s die zijn geprogrammeerd met CAD/CAM, waar nodig in overleg met de CAD/CAM programmeur
- Afhankelijk van de bedrijfssituatie, drukte en opdracht, zal de functionaris ook andere (conventionele/(C)NC) werkzaamheden uitvoeren.
Vereiste ervaring: Uitvoerende werkzaamheden

- Het in Heidenhain programmeren van CNC programma’s.
- Het bedienen van de diverse verspanende CNC frees machines.
- Het meten en controleren van de geproduceerde onderdelen.
- Het signaleren van afwijkende en onvolledige instructies en informatie, tekeningen en orders.


Communicatie
De CNC frezer heeft intern contact met/ over:
- De teamleider verspaning of de medewerkers van de afdeling werkvoorbereiding over de te volgen planning, orders en werkwijzen.
- De teamleider verspaning over de algehele werkwijzen en over persoonlijke aangelegenheden.
- De kwaliteitsmedewerker over problemen met kwaliteit en afkeur van producten.
- Verder contact met collega’s van andere groepen en afdelingen zoals Montage, Engineering, Magazijn en Personeelszaken.
- Het contact ligt in de aard van adviezen en het zoeken van technische oplossingen en verbeteringen.
- Bij eventuele problemen dient de teamleider verspaning geraadpleegd te worden.


Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- Is binnen de gegeven opdrachten en mogelijkheden verantwoordelijk voor de werkmethode, werkvolgorde, kwaliteit, kwantiteit, efficiency, prioriteitstelling en levertijd.
- Bepaalt de werkwijze van produceren, bewerkingsvolgorde, en de bijbehorende gereedschapskeuze.
- Bepaalt samen met zijn collega’s en de teamleider verspaning de dagindeling aan de hand van de planningslijst en te starten orders; hierbij is flexibiliteit noodzakelijk voor realiseren van spoedleveringen.
- Verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn actuele kennis op het vakgebied.
- Verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk produceren van de producten.
- Verantwoordelijke voor de kwaliteit van de eigen productie en onderhoud van de machine en werkplek.
- Verantwoordelijk voor het werken op een veilige manier en het in acht nemen van de geldende veiligheidsregels en normen.
Reageer op deze vacature