Zoek vacatures


Project Controller

Titel: Project Controller
Werkgever: Ajilon
Plaats: Maastricht
Provincie: Limburg

Reageer op deze vacature
Locatie:
Maastricht

Werkzaamheden:
Doel van de functie Op basis van het beleid systematisch inrichten en monitoren van de fysieke voortgang, bewaking van het integraal proces en financiële control van de aan hem/haar toegewezen contracten en/of projecten, zodat altijd status en risico’s inzichtelijk zijn en kunnen worden beheerst. Belangrijkste eindresultaten 1. Bewaken van de algemeen gestelde procedures en instructies en acteert naar de betrokken manager als kritische business partner. Ziet toe op het opstellen en bewaken van procedures en instructies voor het omgaan met contractwijzigingen, het gebruik van contingenties en meer- en minderwerk; 2. Maakt in samenwerking met de verantwoordelijke manager een plan van aanpak voor de control van het onderhanden werk, passend binnen de geldende afspraken en procedures; 3. Ontwikkelt en implementeert voorgangsmetingen, KPI’s en forecasts van het onderhanden werk op het gebied van kosten en opbrengsten in relatie tot risico’s en planning; 4. Stelt periodiek (week,- maand,- en kwartaal) kwalitatieve en kwantitatieve rapportages op over de voortgang, beheersing van risico’s, forecast van de onder zijn verantwoordelijkheid vallende werken/contracten. Verricht risicoanalyses en financiële analyses/onderzoeken voor het onder zijn verantwoordelijkheid vallende onderhanden werk. Legt afspraken vast en ziet toe op de naleving hiervan; 5. Ziet toe op bewaking van (in samenwerking met de financieel administratief medewerker) de financiële control van het onderhanden werk; 6. Ziet toe op de bewaking en borging van de contractvoorwaarden en condities in samenspraak met de verantwoordelijke contract/projectmanager. Heeft kennis van de contractvoorwaarden en -condities; 7. Bewaakt of de administratie op voldoende niveau wordt gevoerd en laat de administratie aansluiten op de financiële systemen. 8. Neemt een proactieve rol in het managen van procesrisico’s in het kader van AO/IC. Neemt gevraagd en ongevraagd een rol in het auditproces.

Profiel:
- Ervaring als project controller bij een projectgestuurde organisatie zoals BAM, Heijmans, Imtech of andere project- of installatieorganisatie. - Kennis en ervaring op het gebied van project- en risicomanagement - ervaring als sparringpartner van projectleider of projectmanager. Graag alleen reageren als je CV voldoet aan de gestelde vereisten!

Bedrijfsinformatie:
Organisatie in de installatietechniek

Interesse?
Stuur ons dan je CV en motivatie toe door te klikken op onderstaande knop "Reageer op deze vacature".

Reageer op deze vacature