Zoek vacatures


Service Engineer Internationaal

Titel: Service Engineer Internationaal
Werkgever: NOVA Engineering
Plaats: eindhoven
Provincie: Noord-Brabant

Reageer op deze vacature
Bedrijfsomschrijving

Klant ontwikkelt, bouwt en verkoopt hoogwaardige digitale breed formaat textielprinters en daarbij behorende randapparatuur zoals fixeer- en wasinstallaties. Haar apparatuur kenmerkt zich door hun kwaliteit, bedrijfszekerheid, en colormanagement en kan gerekend worden tot het hoogste segment in de markt. Men heeft de fabricage en assemblage van de door haar ontwikkelde apparatuur uitbesteed aan een derde partij en richt zich met een selecte, kleine groep medewerkers op de ontwikkeling en verkoop en service. De Service Engineer start direct na de feitelijke verkoop met de zogenaamde pré-install fase. De start van zijn werkzaamheden betreffen het bij de klant afstemmen van alle voorbereidende werkzaamheden die noodzakelijk zijn om binnen de afgesproken termijn te komen tot een juiste en volledige in bedrijfstelling van de bestelde apparatuur. Hierbij valt te denken aan bouwtechnische voorzieningen en aanpassingen alsmede het vaststellen van de benodigde ruimte in en om de apparatuur. De Service Engineer test de apparatuur voor verzending en controleert de uit te leveren apparatuur op specificatie. Bij de klant wordt de uitgeleverde apparatuur geplaatst, getest, officieel aan de klant opgeleverd en overgedragen. Na oplevering wordt de klant in de serviceagenda van de Service Engineer opgenomen. In voorkomende gevallen zal de Service Engineer worden toegevoegd aan de ontwikkelingsgroep om gewijzigde of nieuwe onderdelen te testen op werking, kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij voorkomende storingen van de apparatuur bij de klant zal de Service Engineer proberen telefonisch tot een oplossing te komen. Een tweede mogelijkheid is het op afstand inloggen op de machine en, al of niet in samenspraak met de klant, tot een oplossing komen. Een eventuele begeleiding op afstand bij het vervangen van onderdelen behoort tot zijn dagelijkse praktijk. In een uiterste geval, afhankelijk van aard en omvang van de problematiek, zal de Service Engineer direct afreizen om de ontstane situatie op te lossen zodat de machine weer volledig betrouwbaar aan de gestelde eisen voldoet.
Als eerste vertegenwoordiger van de organisatie is de Service Engineer de eerst aangewezen persoon om de klant steeds, binnen redelijke grenzen, naar al zijn wensen te bedienen. Het klantbelang staat voorop maar het kosten effect mag onder geen voorwaarde uit het oog worden verloren. De Service Engineer moet steeds zorgdragen voor een juiste verhouding tussen coulance en kostendekking.


Contactinformatie:
Interesse in deze vacature 2182? Klik op "direct solliciteren" om direct te reageren of neem voor meer informatie contact op met Harry Baijens op telefoonnummer: 040-2350362.

Functieomschrijving

Het uitvoeren van de productverificatie test, het installeren en operationeel opleveren, het uitvoeren van reparaties bij storingen alsmede het op basis van de overeengekomen servicecontracten onderhouden van hoogwaardige grootformaat textielprinters en randapparatuur.
Hoofdtaken en resultaatgebieden.
Het, op basis van de overeengekomen klantspecificatie, uitvoeren van de verificatietest voorafgaande aan de definitieve uitlevering aan de klant zodat een juiste en complete inbedrijfstelling kan worden gegarandeerd. Het, bij de klant op locatie, installeren en operationeel opleveren van de textielprinter(s) en randapparatuur zodat een juiste inbedrijfstelling is gegarandeerd. Het telefonisch oplossen van storingsmeldingen van klanten zodat de geleverde apparatuur binnen de kortst mogelijke tijd weer volledig en bedrijfszeker kan functioneren. Het op locatie uitvoeren van reparaties naar aanleiding van storingsmeldingen of geplande onderhoudsinterval zodat de geleverde apparatuur weer volledig en bedrijfszeker kan functioneren binnen de gestelde onderhoudsinterval. Het op basis van servicecontracten uitvoeren van periodieke reparatie, vervanging en onderhoudswerkzaamheden, zodat de geleverde apparatuur weer volledig en bedrijfszeker kan functioneren binnen de gestelde onderhoudsinterval. Het, in bezoekrapportages, vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en overige relevante machine- en klantinformatie zodat een juist en volledig beeld kan worden verkregen van de staat van de geleverde machines. Het verzamelen van onderhoudsinformatie zoals vervangingstermijn, slijtagepatronen en dergelijke als input voor het bepalen van de onderhoudsinterval. Het, in voorkomende gevallen, opstellen van “meldingen redesign” zodat geconstateerde problemen kunnen worden aangepakt met een permanente bedrijfszekere oplossing. Het in voorkomende gevallen ondersteunen van de productie of eindmontage ten einde een juiste en tijdige aflevering van printers en randapparatuur zeker te stellen.

Functie-eisen

Kwantitatieve informatie.
Aantal overnachtingen per maand 5-10, uitzendingen binnen enkele dagen kunnen tot de mogelijkheid behoren!

Functie-eisen en eigenschappen.
HBO werk- en denkniveau.
HTS , Elektronica of Mechatronica.
Kennis van en ervaring met inktjet technologie is een pré
Spreek- en schrijfvaardigheid in de 2 moderne talen. Engels Duits
Minimaal 5 jaar werkervaring bij voorkeur in een servicegerichte werkomgeving.
Affiniteit met of kennis van de grafische- en of textielindustrie.

Bezoek www.nova-engineering.nl voor meer informatie over de vacature of solliciteer online op de vacature .


Reageer op deze vacature