Zoek vacatures


Tender Coördinator

Titel: Tender Coördinator
Werkgever: NOVA Engineering
Plaats: Rotterdam
Provincie: Zuid-Holland

Reageer op deze vacature
Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever is een breed georiënteerde, landelijk opererende elektrotechnische installateur. Complexe opdrachten kunnen worden uitgevoerd op het gebied van de automatisering van systemen in de industrie tot aan de engineering van infra-installaties bij kunstwerken. Zowel nieuwbouw- als onderhoudsprojecten worden uitgevoerd in industrie èn utiliteit, lokaal- en internationaal. Klanten zijn te vinden bij scheepsbouwers, offshorebedrijven, overheidsinstellingen, petro-chemie, voedingsmiddelenindustrie en productiebedrijven.

Terminologie die betrekking heeft op onze dienstverlening:
Project werving selectie vacature detachering process offshore scheepsbouw maritime maritiem naval oil gas machinebouw werktuigbouwkunde elektrotechniek inkoop procurement verkoop sales document planning instrumentatie installatie electronica infra mechatronica piping machine rotating staal constructie autocad inventor solid e-plan nupas stabicad nordined tekla nupas cadmatic techniek

Contactinformatie:
Interesse in deze vacature 4517? Klik op "direct solliciteren" om direct te reageren of neem voor meer informatie contact op met Jeroen van den Bos op telefoonnummer: 020-6154940.

Functieomschrijving

In de functie van Tender Coördinator bent u verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
- Inventariseert binnenkomende aanvragen en analyseert deze (quick scans).
- Fungeert in voorkomende gevallen als kartrekker van de aanvraag, e.e.a. afhankelijk van formule of marktsegment.
- Beoordeelt de haalbaarheid, aantrekkelijkheid, verwacht resultaat, scoringskans, mogelijke alternatieven en meerwerk voor een op te stellen contract/project. Adviseert ten aanzien van de commerciële tactiek. Een en ander in nauw overleg met de Account Manager.
- Geeft sturing aan het commerciële proces vanaf aanvraagstadium.
- Verantwoordelijk voor opstellen van een risicoanalyse.
- Controleert de volledigheid van de interne begroting, toetst een juiste inschatting op prijzen en aantallen van onderdelen van de aanvragen. Ziet toe op de juiste inrichting van de externe begrotingen.
- Analyseert contractuele aspecten (of laat analyseren).
- Zorgt voor het correct invullen en aanleveren van benodigde documenten voor de inschrijving. Coördineert (binnen de eigen aanvragen) de tijdige uitwerking van alle inschrijfstukken, controleert deze op volledigheid en biedt deze aan bij de Tender Manager.
 Fungeert als vraagbaak voor de tender.

Doel van de functie:
- Zorgt voor een goede communicatie en samenwerking tussen interne en externe partijen betrokken bij het commerciële traject. Organiseert het benodigde overleg om tot een verantwoorde inschrijving te komen.
- Ontwikkelt zo nodig alternatieve oplossingen en licht deze toe op een klantgerichte wijze en verkoopt deze.
- Zorgt voor digitale archivering.
- Draagt de opdracht over aan Realisatie. Formuleert expliciet de commerciële uitgangspunten en doelstellingen.
- Het up-to-date houden van CRM.
- Het budgetteren en bewaken van de tenderkosten. Advisering
- Adviseert het uitvoeringsteam ten aanzien van toegewezen producten en formules met het oog op meerwerk, kwaliteit en efficiëntie van projecten en in relatie tot de strategische en tactische kaders.
- Fungeert als sparringpartner voor het realisatieteam.
- Evalueert met Realisatie het verloop van de uitvoering van de opdrachten, teneinde verbeteringen aan te brengen.
- Treedt op als sparringpartner voor Procurement voor het ontwikkelen van productstrategieën die aansluiten op de marktvraag vanuit de Business Gourp bij inkoopclusteringen. Ontwikkelen en borgen van formules, producten en segmenten
- Houdt markt- en productontwikkelingen bij in toegewezen aandachtsgebieden teneinde vanuit deskundigheid op specialisme(n) initiatieven te nemen in zowel de aanvraag- als realisatiefase.
- Zorgt voor de ontwikkeling van aantal toegewezen formules, producten en segmenten. Ontwikkelt presentaties, plannen van aanpak per concept en marktsegment.
- Bewaakt een juiste toepassing van concepten, onder meer binnen Realisatie.
-  Zorgt mede voor het ontwikkelen van de commerciële strategie binnen de Business Group. Professionaliseren van processen
- Ontwikkelt tools binnen de Business Group ten einde het sales resultaat positief te beïnvloeden.
- Levert een bijdrage aan verbetering van opleiding, begeleiding en kennisoverdracht

Functie-eisen

De functie vereist een technische of commerciele HBO opleiding met minimaal 10 jaar in het vakgebied. U heeft kennis van UAV en ARW. U bent op de hoogte van de meest recente marktontwikkelingen

Bezoek www.nova-engineering.nl voor meer informatie over de vacature of solliciteer online op de vacature .


Reageer op deze vacature